Horeca Nieuws

Checklist horecavergunningen

Checklist horecavergunningen

29-02-2016

Checklist horecavergunningen

Iedereen die een horecabedrijf wil beginnen, moet voorafgaand aan de feestelijke opening van de vestiging enkele verplichte vergunningen aanvragen. Waarmee dien jij als aankomend horecaondernemer allemaal rekening mee te houden?

1. Drankvergunning

Als ondernemer van een horecabedrijf 'waar alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse worden geschonken' moet je in ieder geval voldoen aan de Drank- en Horecawet. Wie een drankvergunning aanvraagt, moet in het bezit zijn van de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne of een 'Verklaring Vakbekwaamheid afgegeven op artikel 41'. Het examen SVH Sociale Hygiëne wordt afgenomen door http://www.svh.nl/examens.html. Houd er rekening mee dat op deze vergunning straks minimaal twee personen vermeld moeten staan die ieder in het bezit zijn van de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.  Ook de vestiging moet aan een waslijst van verplichtingen voldoen. Een handige checklist vind je hier.

2. Exploitatievergunning

In bepaalde gevallen heb je ook een 'exploitatievergunning horecabedrijf' van de gemeente nodig. Deze voorwaarden hebben te maken met openbare orde en veiligheid en staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vermeld. Je kunt de exploitatievergunning horecabedrijf digitaal aanvragen met de berichtenbox van de overheid. Als je op een later moment besluit om een terras gaat exploiteren of van rechtsvorm wilt veranderen, zul je de huidige exploitatievergunning moeten wijzigen of een nieuwe vergunning moeten aanvragen.

3. Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is gemeentelijk bepaald en geeft voor een specifiek stuk grond aan wat er aan deze ruimte mag worden veranderd. Zo staat hier bijvoorbeeld of op een bepaald stuk grond een horecaonderneming mag komen en de maximale hoogte en breedte van het bouwwerk in kwestie. Daarnaast kun je te maken krijgen met structuurvisies, waarin de gemeenten en provincies een beschrijving geven van mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Structuurvisies en de ontwerpen voor toekomstige bestemmingsplannen kun je inzien bij de gemeente of provincie en via Ruimtelijkeplannen.nl.

4. Omgevingsvergunning: bouw

Om de vestiging te kunnen bouwen, renoveren of er überhaupt iets aan te mogen veranderen, heb je vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Deze vergunningen worden verstrekt door jouw gemeente. Ook voor het (gedeelteijk) slopen van gebouwen en voor handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten is in veel gevallen de aanvraag van een omgevingsvergunning essentieel.

5. Omgevingsvergunning: brandveiligheid

Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw of ander bouwwerk, moet je (wettelijk verplicht) een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet je je ook altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Voor de meer risicovolle soorten gebruik (zoals bij een hotel) moet je bovendien een 'omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik' aanvragen of een gebruiksmelding doen. 

6. Milieuvergunning

Sinds 2010 maakt de milieuvergunning deel uit van de omgevingsvergunning. Als jouw horecabedrijf het milieu niet of weinig belast, val je voor de overheid onder het zogenoemde licht regime. In dat geval moet je je houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Er zijn ook bedrijven die het milieu zwaar belasten door bijvoorbeeld uitstoot of productie van gevaarlijke stoffen. Zij moeten hun bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. Een horecabedrijf valt overigens over het algemeen niet in deze tweede categorie, dus de kans dat je hiervoor geregeld contact moet zoeken met jouw gemeente, is vrij klein.

 

Advertorial ondernemingsplan startproof

Een bedrijfsplan in 5 minuten

In 6 stappen de basis voor een goed ondernemingsplan, met cijfers en trends over jouw eigen branche.

Maak je ondernemersplan

 

7. Terrasvergunning

Voor het plaatsen van een terras, op uw eigen terrein of in de openbare ruimte, heb je in de meeste gemeenten een terrasvergunning nodig. Let op: een terras is alleen toegestaan bij een gevestigde horecazaak. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Het gebruik van een terras mag in geen geval schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor weggebruikers of een belemmering vormen voor beheer en onderhoud van de weg.

8. Hygiënecode

Horecabedrijven werken volgens de regels van deHygiënecode. In deze code worden processen beschreven die kenmerkend zijn voor horecabedrijven. Bedrijven die met levensmiddelen werken, moeten dit op hygiënische wijze doen. Daarvoor is via Europese regelgeving een uitgebreide norm opgesteld: de HACCP. Deze norm geldt voor alle levensmiddelenbedrijven. De code in zijn geheel is goedgekeurd door het ministerie van VWS. Voor ijsbereiders is er een aparte code en voor bereiders van bijvoorbeeld sushi, wildvlees of shoarma en döner gelden aanvullende regels.< terug naar overzicht

Heeft u een suggestie?